Vši jsou malý bezkřídlý hmyz, který žije ve vlasech. Mají šedo-hnědou barvu a jsou dlouhé asi 2,5 mm, což je velikost zralého sezamového semínka. Vši se drží vlasů a obvykle se vyskytují na pokožce hlavy či v její blízkosti.

Vši samotné je nutné nezaměňovat za hnidy – prázdné obaly vajíček, z nichž se líhnou. Hnida (vajíčko vší) má obdobnou velikost jako lupy.

Vši jsou běžný problém zejména u dětí ve školách. Ve Velké Británii mělo vši alespoň jednou 8 až 10 % dětí (1).

1. Zdroj – The Guardian

Vši přecházejí z jedné osoby na druhou během přímého kontaktu mezi hlavami. Je to zejména proto, že vši nelétají, nepřeskakují, neplavou a nejčastěji se přesouvají tak, že přelezou z vlasů zasažené osoby na vlasy někoho jiného. Vši napadají pouze lidi a nelze je přenést na zvířata ani od nich chytit.

Navzdory lidovým pověrám nemají nic společného se špinavými vlasy a mohou napadnout i ty nejčistotnější osoby.

Samice vší kladou vajíčka tak, že je přilepí na vlasy, kde, díky pokožce hlavy, jsou udržována v teple. Po 7 až 10 dnech se z vajíčka vylíhne larva vši a zanechává po sobě lesklou bílou prázdnou skořápku – která se může objevit kdekoliv v délce vlasů. Vši se živí okusováním pokožky hlavy a krví. Plně dospívají za 9 až 12 dní.

Po dosažení dospělosti se přesouvají z hlavy na hlavu, pokud dojde k přímému kontaktu. Vši obvykle žijí asi 25 až 35 dní. Samice vší kladou vajíčka už 7 dní po vylíhnutí a vyprodukují 4 až 6 vajíček za den. Aby se cyklus narušil a zastavilo se jejich šíření, je nutno vši odstranit do 7 dní od vylíhnutí.

Živá vajíčka vší se přilepí na jednotlivé prameny vlasů, jakmile jsou nakladena. Hnidy jsou prázdné obaly vajíček, které zůstávají přilepené na místě ve vlasech, které rostou po vylíhnutí larev vší. Hnidy jsou často první viditelnou známkou zamoření vešmi.

Často se neobjeví žádná známka zamoření, dokud hnidy (což jsou prázdné obaly vajíček po vylíhnutí), nezačnou být ve vlasech viditelné. Ve většině případů je hlavním příznakem vší svědění, které nezpůsobují vši tím, jak okusují pokožku, nýbrž dráždivostí na sliny vší. Všichni však nemusejí zaznamenat svědění, takže může trvat i tři měsíce, než se tato reakce projeví. V některých případech se na zadní části krku může objevit vyrážka. Ta bývá způsobena reakcí na vší trus.

K dalším příznakům patří zarudnutí a červené pupínky i potíže se spánkem – způsobuje je pohyb vší ve vlasech.

Zahlédnout vši je leckdy nesnadné, i když hlavu důkladně prohlížíte. Samotná nevylíhnutá vajíčka nebo hnidy (prázdné skořápky) nestačí k průkazu aktivního zamoření vešmi. Je to tím, že nelze snadno rozlišit mezi vajíčky a hnidami, zda žijí nebo už ne. Hnidy mohou zůstat přilepené k vlasům i po úspěšné léčbě.
Aby bylo možno potvrdit aktivní zamoření vešmi, je nutno najít nějakou veš, přičemž nejúčinnější postup je „kontrolní vyčesávání“.

Kontrolní vyčesávání lze provádět na suchých nebo mokrých vlasech. Mokré vyčesávání je ale přesnější, protože vši jsou po namočení nehybné. Když jsou vlasy upravené kondicionérem, vši se nemohou pohybovat. Postupujte takto:

  1. Nejprve vlasy rozčesejte běžným kartáčem nebo hřebenem.
  2. Po rozčesání vlasů přejděte na detekční hřeben – všiváček (s rozestupy zubů méně než 0,3 mm).
  3. Začněte pokožkou uprostřed čelní části hlavy.
  4. Vyčešte vlasy od kořínků až ke konečkům vlasů.
  5. Po každém tahu zkontrolujte, zda na zubech hřebene nejsou živé vši.
  6. Pokud nějaké najdete, opláchněte hřeben.
  7. Pokračujte ve vyčesávání po jednotlivých oddílech, dokud nepročešete celou hlavu.
  8. Spláchněte kondicionér a zopakujte vyčesávání na mokrých vlasech.

Pokud naleznete vši, doporučujeme rodičům zkontrolovat všechny členy rodiny.

Je těžké předcházet zamoření vešmi, protože vši se šíří kontaktem hlava-hlava. Pravidelné kontrolní vyčesávání každý týden je ideální způsob, jak rychle odhalit nové vši. Pokud případně hrozí nebezpečí nákazou vešmi při výskytu ve škole nebo při přespávání, na výletě nebo v případě, že je zasažen někdo z rodiny, lze použít ochranný šampon. Ochranný šampon Vamousse pomáhá chránit před rozvinutím zamoření vešmi tím, že dojde k jejich usmrcení, než nakladou vajíčka.

Ošetření je potřeba provést pouze poté, co najdete živé vši. Odstranění vší může být náročné díky vysoké míře opakovaného výskytu a také díky jejich schopnosti rozvíjet odolnost vůči tradičním insekticidům/pesticidům v některých přípravcích. K možnostem ošetření patří vyčesávání pomocí hřebenu na vši (rozestupy zubů 0,2-0,3 mm) nebo pomocí pěny, krému nebo spreje (viz níže). Žádný způsob však nezabrání opětovnému zamoření, pokud dojde ke kontaktu s hlavou někoho, kdo má vši, a to i během období léčby.

Vlhké vyčesávání

Při vlhkém vyčesávání dochází k odstranění vší systematickým pročesáváním vlasů pomocí speciálního hřebenu s jemnými zuby. Rozestupy mezi zuby hřebenu by měly být 0,2-0,3 mm. Aby bylo vlhké vyčesávání účinné, musí být pravidelné a důkladné. Provádějte „kontrolní vyčesávání“ a opakujte postup 5., 9. a 13. den, abyste vyčesali mladé vši při vylíhnutí, než budou mít čas dosáhnout dospělosti.

Pěna, mléko nebo sprej

Při aplikaci dodržujte pokyny dodávané s pěnou, mlékem nebo sprejem. Podle toho, jaký výrobek používáte, se liší doba, po kterou je nutno přípravek nechat na hlavě působit – v rozoětí od 10 minut do 8 hodin. V závislosti na přípravku možná budete muset po několika dnech ošetření opakovat.

Pokud se Vám zdá, že přípravek nemá na vši vliv (některé vši si mohou vytvořit odolnost vůči konkrétním insekticidům/pesticidům), nebo pokud problém nemizí, poraďte se v Vaším lékárníkem nebo lékařem.